logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska


Brak również odpowiedzi na pisma:
- ws. rozmów z dyrektorem WRS z dnia 21.08.2014 r.
- ws.  wniosków do budżetu z dnia 26.08.2014 r.
- ws. wyjaśnień dotyczących braku zaproszeń na  miejskie uroczystości oświatowe z dnia 25.09.2014 r.
Z wypowiedzi Pani Wiceprezydent Miasta Gdańska oraz Pana Dyrektora  WRS wynika, że  brak współpracy z NSZZ „Solidarność” wiąże się ze sprawą sądową w Sądzie Administracyjnym  dotyczącą szkoły w Gdańsku  Kokoszkach.
W imieniu członków NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania  w Gdańsku zwracamy się do Pana Prezydenta o wyjaśnienie, czy rzeczywiście brak dialogu jest tego wynikiem?
Dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, który powstał  prawie 35 lat temu w Gdańsku,  wydaje się wręcz niemożliwe, by w demokratycznym państwie władze miasta obrażały się na związek zawodowy, który w swych działaniach stara się korzystać z różnych instrumentów państwa prawa. Zwracamy uwagę, że zadaniem statutowym  związku jest obrona  praw pracowniczych zagwarantowanych w ustawie, jaką   jest Karta Nauczyciela, a której to nie stosuje się  w szkole publicznej w Kokoszkach  ze względu na przekazanie  jej do prowadzenia podmiotowi niepublicznemu – spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
NSZZ „Solidarność”, kierując się m. in. Ustawą o związkach zawodowych, podejmuje różne działania w wielu sprawach.  Jedną  z nich jest sprawa szkoły w Gdańsku - Kokoszkach. W naszej ocenie nie może ona  przy różnicy zdań hamować merytorycznego dialogu w innych obszarach. Stąd też oczekujemy kontaktu i realizacji zadań wynikających tak z prawa, jak też z dobrego obyczaju-tradycji opartych na współpracy urzędu Pana Prezydenta z naszym związkiem.

                                                                                                                                                            Z poważaniem
                                                                                                                                                            Bożena Brauer
                                                                                                                                                     Przewodnicząca KMPOiW

                                                                                                                                                     NSZZ ”Solidarność” w Gdańsku