logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska


    Jako ważny podmiot społeczny reprezentujący znaczną liczbę pracowników oświaty uczestniczyliśmy zawsze w miejskich uroczystościach: czy to rozpoczęciu roku szkolnego, czy wręczaniu aktów mianowania dla nauczycieli. Stałym już przez wiele lat zwyczajem byliśmy też zapraszani na narady dyrektorów u progu nowego roku szkolnego.
   Poruszeni zaistniałą sytuacją w ostatnich tygodniach, zwracamy się do Pana Prezydenta o jej wyjaśnienie.  Mamy nadzieję, że nie były to działania zamierzone.
   Obecnie oczekujemy na spotkanie z Panem Dyrektorem Wydziału Rozwoju Społecznego, na którym chcemy omówić problemy, zgłoszone w piśmie z dnia 21.08.2014 r. ( do dnia dzisiejszego brak odpowiedzi).

   Jesteśmy przekonani, że oprócz zapisów prawnych, zwartych między innymi w ustawie o związkach zawodowych, tylko współpraca różnych podmiotów i dialog oparty na poszanowaniu różnic w postrzeganiu interesów pracowniczych, może przynieść dobre efekty w obszarze oświaty, w tym tak ważnego poczucia podmiotowości ludzi z nią związanych.

z poważaniem

W imieniu Komisji Międzyzakładowej
Pracowników Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

Bożena Brauer
(przewodnicząca KM)