logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

Stanowiska i pisma

Gdańsk, 9. 07. 2018 r.

 

 Pan Paweł Adamowicz

Prezydent Miasta Gdańska

 

 Temat: Sprzeciw wobec opóźnień w wypłacie wynagrodzeń

  Szanowny Panie Prezydencie !

 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku wyraża swój sprzeciw wobec sytuacji, gdy po raz trzeci w roku szkolnym 2017/18 dochodzi do opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń dla nauczycieli szkół i placówek edukacyjnych w Gdańsku.

Prezydium Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku stanowczo sprzeciwia się ograniczeniu zatrudnienia nauczycieli logopedów w szkołach podstawowych. Zmiana w wytycznych do organizacji nowego roku szkolnego spowoduje ograniczenie terapii logopedycznej przy stale rosnących potrzebach w tym zakresie. W wielu szkołach zamiast etatu logopedy będzie zaledwie 1/2 a czasami 1/4 etatu, co spowoduje, że znacznie mniej uczniów taką pomocą będzie objętych. Jakość tej pomocy ulegnie również pogorszeniu, gdyż mniej czasu logopeda będzie mógł poświęcić poszczególnym uczniom.

Stanowisko nr 1/18 ws. nauczycieli bibliotekarzy

Stanowisko nr 2/18 ws. sytuacji w oświacie w związku z brakiem realnych podwyżek płac i niekorzystnymi zmianami w Karcie Nauczyciela

Stanowisko nr 3/18 ws. podwyżek dla wychowawców samorządowych

Stanowisko nr 4/18 ws. zatrudnienia woźnych oddziałowych

Stanowisko nr 5/18 ws. polityki edukacyjnej Miasta Gdańska

Stanowisko nr 6/18 ws. nadgodzin dla pracowników obsługi

Apel nr 1/18 ws. funkcjonowania GCUW

Apel nr 2/18 ws. zwiekszenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli

Wszystkie stanowiska i apele do pobrania acrobat

Komunikat wyborczy KMPOiW NSZZ Solidarność w Gdańsku

z dnia 17 marca 2018 r.

 

 

W sobotę 17 marca 2018 roku odbyły się wybory władz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej      Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ”Solidarność” w Gdańsku na kadencję 2018-2022:

W związku z wydarzeniami związanymi z pobiciem gimnazjalistki w Gdańsku Prezydium Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraża sprzeciw wobec nagonki medialnej na szkoły, z których pochodzą uczniowie uczestniczący w zajściu w dniu 11 maja 2017 roku.

Zwracamy uwagę, że problem agresywnych zachowań wśród młodych ludzi jest poważny i znany polskim szkołom. Stąd podejmują one różne działania, przygotowują procedury, programy profilaktyczno - wychowawcze, by zapobiegać takim sytuacjom.

                                                                                                Dyrektorzy szkół, przedszkoli,
                                                                                                placówek oświatowych w Gdańsku


Szanowni Państwo!

Realizując zapis art. 110 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. informujemy, że jednostką reprezentatywną w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego jest Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, w imieniu której działa Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. W oparciu o §8 ust.3b  Regulaminu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, Komisja Międzyzakładowa informuje, że opiniowanie arkuszy organizacyjnych wraz z aneksami należy do kompetencji Koła NSZZ „Solidarność”.

Stanowisko
Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
w Gdańsku w dniu 14.09.2016
ws. zmian w oświacie

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku podtrzymuje swoją negatywną opinię  ws. zapowiedzianych przez MEN zmian ustroju szkolnego. Wypracowana przez wiele lat obecna struktura szkolnictwa wymaga jedynie poprawy, a nie kolejnej rewolucji. Pracownicy oświaty oczekują spokoju i stabilizacji, ewentualnie powolnych zmian wynikających z potrzeb zmieniającego się świata. Jest wiele problemów w polskiej szkole, które zgłaszaliśmy poprzez Gdańską Sekcję Regionalną - 66 postulatów i na ich rozwiązanie oczekujemy. Dlatego proponujemy, by  zmiany, między innymi programowe wprowadzać od I klasy szkoły podstawowej, a nie w trakcie trwającej  już edukacji uczniów.
                                        

                                                                                                         Bożena Brauer
                                                                                                   Przewodnicząca KMPOiW
                                                                                               NSZZ ”Solidarność” w Gdańsku

NSZZ sol-podpis Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-886 Gdańsk, ul. Targ Drzewny 3/7 tel. (58) 308 47 25 fax. 308 47 26 NIP 957 00 44 967    
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                              

Gdańsk,  16.08.2016 r.
                                                                                                                    L. dz. 187 /16    


                                                                                                Pan Paweł Adamowicz
                                                                                                Prezydent Miasta Gdańska


Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ”Solidarność” w Gdańsku, na podstawie  art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz.U. z 2015 r. poz.1881), negatywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie utworzenia jednostki budżetowej ”Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkól w Gdańsku oraz nadania jej statutu”. Zdajemy sobie jednocześnie sprawę, że ZEAS oraz COPO mogą funkcjonować  na dotychczasowych zasadach tylko
do końca 2016 roku.

NSZZ sol-podpis Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-886 Gdańsk, ul. Targ Drzewny 3/7 tel. (58) 308 47 25 fax. 308 47 26 NIP 957 00 44 967    
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                              

Gdańsk,  23.08.2016 r.
                                                                                                                    L. dz. 192 /16    


                                                                                                Pan Paweł Adamowicz
                                                                                                Prezydent Miasta Gdańska

Szanowny Panie Prezydencie !

W imieniu Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku  zwracamy się z wnioskiem o zapewnienie w budżecie Miasta Gdańsk na rok 2017 środków finansowych przeznaczonych  na:

NSZZ sol-podpis Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25 NIP 957 00 44 967    
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                                  Gdańsk, 17. 06. 2016 r.

 

                                                                                          

Szanowni Państwo, członkowie Rad Pedagogicznych  Szkół i Placówek Oświatowych!

 

       Do naszego związku docierają liczne, niepokojące informacje dotyczące niewłaściwej interpretacji przez niektórych dyrektorów szkół zmian w art. 42 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela (w ramach czasu pracy… nauczyciel zobowiązany jest realizować … inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów”).

NSZZ sol-podpis Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25 NIP 957 00 44 967    
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

L.dz  160/16                                                                                                   Gdańsk, 17. 06. 2016 r.

 

                                                                                           Pan
                                                                                           Piotr Kowalczuk
                                                                                           Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 

W związku z napływającymi do nas niepokojącymi  informacjami dotyczącymi niewłaściwej interpretacji  przez niektórych dyrektorów szkół zmian w art. 42  ust.2 Karty Nauczyciela , Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku zwraca się   z prośbą, by  nie następowała nadinterpretacja art. 42 ust. 2 skutkująca wywieraniem nacisków na nauczycieli, aby prowadzili dodatkowe niepłatne zajęcia z uczniami.

W związku z wypowiedziami w środkach masowego przekazu Pana Piotra Kowalczuka zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska związanymi z prawomocnym wyrokiem w sprawie przekazania publicznej szkoły podstawowej w Gdańsku Kokoszkach zamieszczamy poniższe sprostowanie.

Opinia Prezydium KMPOiW NSZZ Solidarność w Gdańsku w sprawie zmian w Karcie nauczyciela dotyczących tzw. „godzin karcianych”.

          W odniesieniu do zapisów w projekcie nowelizacji Karty nauczyciela   stwierdzamy, że zapowiedziana likwidacja art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty nauczyciela, a tym samym realizacja istotnego postulatu naszego Związku od wielu lat, w proponowanym brzmieniu niestety nie wyklucza  organizowania niepłatnych zajęć w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy. Jednocześnie wyrażamy obawę, że będą  one realizowane na podobnych zasadach, a nawet w zwiększonej liczbie, jak dotychczas z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty nauczyciela, tylko bez konieczności  obowiązkowego rejestrowania i rozliczania  tych godzin.

Stanowisko
w sprawie zapowiadanych zmian w ustroju szkolnym

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku wyraża sprzeciw wobec planów  Prawa i Sprawiedliwości dotyczących likwidacji gimnazjów. Domagamy się dialogu ze środowiskiem oświatowym, w tym z NSZZ ”Solidarność”, wysłuchania argumentów, które wskazują na potrzebę utrzymania gimnazjum jako ważnego  etapu kształcenia.

NSZZ sol-podpis Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25 NIP 957 00 44 967    
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

L.dz  67/15                                                                                                       Gdańsk, 19. 06. 2015 r.

 

                                                                                                          Pan
                                                                                                          Paweł Adamowicz
                                                                                                          Prezydent Miasta Gdańska


 
Szanowny Panie Prezydencie !

W imieniu Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku  zwracamy się z wnioskiem o zapewnienie w budżecie Miasta Gdańsk na rok 2016 środków finansowych przeznaczonych  na:

NSZZ sol-podpis Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25 NIP 957 00 44 967    
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

L.dz  55/15                                                                                                       Gdańsk, 8. 06. 2015 r.


    

List otwarty
do Pana Pawła Adamowicza - Prezydenta Miasta Gdańska

    


W imieniu Prezydium Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku wyrażam sprzeciw wobec działań władz Miasta Gdańska względem Pani Anny Kołakowskiej - Radnej Miasta Gdańska, nauczycielki historii w Szkole Podstawowej nr 65 w Gdańsku oraz Pani Jolanty Kwiatkowskiej – Reichel – dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65.


           NSZZ   Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
                80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gdańsk, 20 maja 2015 r.

 

Sprawa szkoły w Kokoszkach ponownie w  WSA w Gdańsku
KOMUNIKAT

 

         W dniu 19 maja 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że NSZZ ”Solidarność”  ma interes prawny w sporze z Prezydentem Miasta Gdańska dotyczącym Pozytywnej Szkoły Podstawowej w Gdańsku- Kokoszkach.

krajowa2

 

Warszawa, 18.03.2015 r.

 

KOMUNIKAT
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z nadzwyczajnych obrad  Rady KSOiW  
18 marca 2015 r. w Warszawie

 

      Rada KSOiW podjęła decyzje o zaostrzeniu protestu w związku z brakiem reakcji rządu RP na postulaty NSZZ „Solidarność”. Do 15 kwietnia br. struktury związkowe „Solidarności” oświatowej w szkołach wejdą w spory zbiorowe z pracodawcami, które mogą zakończyć się strajkami, natomiast 28 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się manifestacja pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

NSZZ sol-podpis Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2 tel.
(58) 341-21-18 fax. 341-65-25 NIP 957 00 44 967    
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gdańsk, 18 lutego 2015 r.


Oświadczenie  
            ws. restrukturyzacji sieci szkół i placówek oświatowych


Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku z ulgą  i radością przyjęła informacje  na temat wycofania się przez Pana Prezydenta Miasta Gdańska  z kontrowersyjnych  projektów uchwał dotyczących restrukturyzacji sieci szkół i placówek oświatowych (uchwał o zamiarze likwidacji Pałacu Młodzieży, GOKF, OKUN, szkół przyszpitalnych, rozwiązania ZSZ Nr 9 i Zespołu Szkół Energetycznych oraz utworzenia Zespołu PPP).
Projekty te były źle przygotowane, bez merytorycznego uzasadnienia, bez dalszej wizji funkcjonowania placówek po reorganizacji.

NSZZ sol-podpis Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2
tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-2 NIP 957 00 44 967    
www.solidarnosc.pomorze.pl
          Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.          

                                         

Gdańsk, 28 stycznia 2015 r.

Stanowisko  
ws. planów likwidacji/przekształceń szkół w Gdańsku

Prezydium Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku wyraża niezadowolenie z dotychczasowych działań Miasta Gdańska w sprawie  likwidacji/przekształceń placówek oświatowych w bieżącym roku.

NSZZ sol-podpis Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
                80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25, NIP 957 00 44 967 www.solidarnosc.pomorze.pl
         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Gdańsk,  2014.11.12

 

 

List otwarty  do Pana  Pawła Adamowicza Prezydenta Miasta Gdańska

 

Z niepokojem pragniemy poinformować, że od kilku miesięcy  ustały  rozmowy z oświatowymi związkami zawodowymi. Nie ma dwustronnych spotkań  na tematy dotyczące edukacji, mimo wcześniejszych zobowiązań Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego  do regularnych comiesięcznych rozmów.

NSZZ   Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
                80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gdańsk, 25.09.2014

Szanowny Pan
Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska


Szanowny Panie Prezydencie !

 

    Od pewnego czasu, obserwujemy nową sytuację, polegającą na niezapraszaniu oświatowych związków zawodowych na uroczystości oraz zebrania z dyrektorami szkół.

UWAGI DO PROPOZYCJI ZMIAN W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I W KARCIE NAUCZYCIELA

Zaproponowane przez MEN zmiany w UoSO, opierają się głównie na wycofanym i mocno skrytykowanym nie tylko przez nasz związek projekcie ,,Ustawy o Jakości Edukacji''. Zamiast unowocześnić i usprawnić funkcjonowanie kuratoriów mających długą tradycję w polskim systemie edukacyjnym, wprowadza się nowe podmioty , których nazwy (i wielość) przyprawiają o zawrót głowy, a na pewno niewiele mówią osobom spoza środowiska oświatowego- w tym rodzicom. Owe KOJE, ROJE, KORE, ORE kojarzą się dwuznacznie i niezbyt poważnie, a skutkują ogromnymi nakładami (naiwnością jest twierdzić, że wszystko da się sfinansować ze środków przeznaczonych na obecne kuratoria i OKE).Powstaną nowe stanowiska, w samym MEN będzie powołany w randze podsekretarza stanu Naczelny Inspektor Jakości Edukacji (NIJE) - oczywiście z własnym biurem i pracownikami! ROJE-ami kierować będą Regionalni Inspektorzy Jakości Edukacji (RIJE).


           NSZZ   Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
                80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                                                                                                                 
                                                                                                                        Gdańsk, 21.08.2014 r.

 

Komunikat ws. rozprawy sądowej dotyczącej szkoły w Kokoszkach

 

 
            20 sierpnia 2014 r. odbyła się rozprawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku  dotycząca zaskarżenia Decyzji Prezydenta Miasta Gdańska o przeprowadzeniu konkursu ofert na najem lokalu w Gdańsku – Kokoszkach.

NSZZ sol-podpis Komisja Miedzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

L.dz. 231/14

Gdańsk, 26 sierpnia 2014 r.

Pan Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Szanowny Panie Prezydencie!

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku, dziekując za podwyżki dla pracowników samorzadowych w 2014 r. (jednak bardzo niewielkich, w oświacie - 50 zł do wynagrodzenia zasadniczego na etat) zwraca się do Pana Prezydenta z wnioskiem o uwzględnienie w budżecie Miasta Gdańska na 2015 r. środków na:

NSZZ sol-podpis Komisja Miedzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Będą podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi
w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych
- z wyrównaniem od 1 stycznia 2014 roku

NSZZ sol-podpis Komisja Miedzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

L.dz. 157/14

Gdańsk, 14 maja 2014 r.

Pan Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

 

W imieniu Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku składam wniosek o odwołanie z funkcji Pani Ewy Kamińskiej - Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska do spraw polityki społecznej.

Apel nr 4
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 22.03.2014 r.
ws. badań lekarskich

Apel nr 3
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 22.03.2014 r.
ws. utworzenia etatów pomocy nauczyciela dla dzieci pięcio- i sześcioletnich 

Apel nr 2
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 22.03.2014 r.
ws. etatów dla szkolnych administratorów sieci komputerowej 

Apel nr 1
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 22.03.2014 r.
ws. organizacji świetlic szkolnych

Stanowisko nr 2
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku
z dn. 22.03.2014 r.
popierające żądania rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

Stanowisko nr 1
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku
z dnia 22.03.2014 r.
ws. polityki edukacyjnej Miasta Gdańska

NSZZ sol-podpis Komisja Miedzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko

Komisji Międzyzakładowej Pracowników Owiaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''

w Gdańsku

z 12.02.2014 r.

w sprawie szkoły w Kokoszkach

NSZZ sol-podpis Komisja Miedzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdansk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

l.dz . 22/14

Gdańsk, 11.02. 2014 r.

Pan
Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Szanowny Panie Prezydencie!

NSZZ sol-podpisKomisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

l.dz . 310/13

Gdańsk, 19.11.2013 r.

Szanowna Pani
Ewa Kamińska
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Na podstawie art. 19 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz. U. 01, Nr 79, poz. 854 z późń. zm), w imieniu Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty
i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku przedstawiam negatywną opinię projektu uchwały w sprawie likwidacji Rejonu Obsługi Finansowo-Księgowej Przedszkoli Nr 8 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piastowskiej 102.

NSZZ sol-podpis Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

l.dz . 309/13
 

Gdańsk, 19.11.2013 r.

Szanowna Pani
Ewa Kamińska
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Na podstawie art. 19 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz. U. 01, Nr 79, poz. 854 z późń. zm.), w imieniu Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty
i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku przedstawiam negatywną opinię projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska o nadanie statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Placówek Specjalnych w Gdańsku.

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl

STANOWISKO
KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" W GDAŃSKU
z dnia 9 października 2013 r.
w sprawie projektu zmian w Karcie Nauczyciela

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ NSZZ sol-podpis
W OBRONIE POLSKIEJ OŚWIATY I USTAWY KARTA NAUCZYCIELA
do 9 listopada 2013 r.

Odpowiedź na pismo Komisji Międzyzakładowej POiW NSZZ 'S' w sprawie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej skierowane do Prezydenta Pana Pawła Adamowicza.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

WE.I.4481.10.1.2013.LSP                                                                                                                Gdańsk, dnia.11 września 2013 r.

Pani
Bożena Brauer
Przewodnicząca KMPOiW
NSZZ "Solidarność"
ul. Piramowicza 2
80-218 Gdańsk

NSZZ sol-podpis
Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2,
tel. (58) 341-21-18 fax. (58) 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

L.dz. 247/13

Gdańsk, 13.08.2013 r.

Pani
Regina Biełousów
Dyrektor Wydziału Edukacji
Urząd Miejski w Gdańsku

NSZZsol-podpis
Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2,
tel. (58) 341-21-18 fax. (58) 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

L.dz. 264/13

Gdańsk, 12.08.2013 r.

Pan
Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

W związku z wdrażaniem Gdańskiej Platformy Edukacyjnej w szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Gdańsk, Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku zwraca się z prośbą o przesuniecie terminu obowiązkowego wprowadzenia programu, szczególnie w zakresie księgowości, płac, kadr.

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ  sol-podpis
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2
tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25,
NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

l.dz.171/13

Gdańsk, 18 IV 2013 r.

Pani Regina Białousów
Dyrektor Wydziału Edukacji
w Gdańsku

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku wyraża sprzeciw wobec zapisu IV pkt 7 ,,Wytycznych do organizacji roku szkolnego 2013/2014 dla placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Gdańsk'' z dnia 12 kwietnia 2013 r.

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ sol-podpis
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2
tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25,

Gdańsk, 22 marca 2013 r.

Będą podwyżki dla pracowników administracji i obsługi!

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2
tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl

l. dz. 128/13
Gdańsk, 18 marca 2013 r.

Pan Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Szanowny Panie Prezydencie!

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku zwraca się do Pana z prośbą o przybycie na spotkanie członków naszej organizacji związkowej w dniu 10.04.2013 r. o godz. 13:00 lub 12.06.2013 r. o godz. 13:00 w auli Conradinum przy ul. Piramowicza 2.

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2
tel. (58)341-21-18 fax. (58)341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gdańsk, 04.09.2012r.

L. dz. 236/12

Pan
Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Szanowny Panie Prezydencie!

* *
Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2
tel. (58)341-21-18 fax. (58)341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gdańsk, 31.08.2012r.

L. dz. 232/12

Pani Regina Białousów
Dyrektor
Wydziału Edukacji
Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Gdańsk, 14.06.2012 r.

L.dz 179/12

Pani Regina Białousów
Dyrektor Wydziału Edukacji
w Gdańsku

Gdańsk, 14.06.2012 r.

L.dz 183/12

Pan Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Szanowny Panie Prezydencie!

 

W nawiązaniu do pisma z dnia 30 kwietnia 2012 r., podpisanego przez Zastępcę Prezydenta Pana Wiesława Bielawskiego, odpowiadającego na nasze apele i stanowiska z MZD, pragniemy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia, które nadal wymagają rozwiązań .

Apel nr 4
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 14 marca 2012 r.
ws. ograniczenia biurokracji.

Apel nr 3
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 14 marca 2012 r.
ws. zatrudnienia szkolnego administratora sieci komputerowej.

Apel nr 2
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 14 marca 2012 r.
do Sekcji Regionalnej Oświaty w sprawie siedziby dla Kuratorium Oświaty.

Apel nr 1
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 14 marca 2012 r.
do gdańskich władz oświatowych.
ws. utworzenia etatów pomocy nauczyciela dla dzieci pięcio- i sześcioletnich.

Stanowisko nr 5
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 14 marca 2012 r.
ws. monitorowania jakości edukacji w Gdańsku.

Stanowisko nr 4
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 14 marca 2012 r.
ws. podstawy programowej.

Stanowisko nr 3
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 14 marca 2012 r.
ws. ramowych planów nauczania.

Stanowisko nr 2
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 14 marca 2012 r
ws. zatrudniania nauczycieli na niepełnych etatach

Stanowisko nr 1
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 14 marca 2012 r
ws. likwidacji szkół

Gdańsk, 15.11.2011 r.

Komunikat
z negocjacji ws. Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli *

Gdańsk, 2011-11-7

L. dz. 168/11

Pani
Ewa Kamińska
Zastępca Prezydenta
Miasta Gdańska

Szanowna Pani Prezydent!

 

W dniu 21 X otrzymaliśmy pismo informujące nas o podjęciu przez Radę Miasta w dniu 30 VI br. uchwał dotyczących zamiaru likwidacji 7 szkół wraz z treścią podjętych uchwał.

Gdańsk, 23.08.2011 r.

L.dz. 148/11

Pan
Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Szanowny Panie Prezydencie!

 

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku zwraca się do Pana Prezydenta z wnioskiem o przystąpienie do negocjacji Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli. Mimo zmiany art. 30 ust. 6 i 6b Karty Nauczyciela, zwracamy się z prośbą o przystąpienie do rozmów.

Gdańsk, 8 czerwca 2011 r.

Stanowisko
ws. planów likwidacji szkół w Gdańsku

 

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku wyraża zdecydowany protest wobec sposobu przeprowadzania likwidacji placówek oświatowych, obecnie są to: SP Nr 27, SP Nr 29, Gimnazjum Nr 23, Gimnazjum Nr 4, Zespół Szkół Budowlano Architektonicznych, Szkoły Elektryczne i Elektroniczne XIII LO , LO dla Dorosłych.

L.dz. 74 /11

Gdańsk, 2011-05-23

Pan
Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Szanowny Panie Prezydencie!

 

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku wyraża zdecydowany sprzeciw wobec pisma z Wydziału Edukacji z dnia 16 maja 2011r. (WE.I.2000.26.2011.GC) do dyrektorów placówek oświatowych polecającego dyrektorom w pkt. 2 stosowanie art.20 Karty Nauczyciela wobec nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, którzy w przydziale czynności na rok szkolny 2011/2012 mają mniej niż 15 godzin.

Koleżanko, Kolego,

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ,,Solidarność'' zwraca się bezpośrednio do Ciebie ze względu na wyjątkowo trudną sytuację w oświacie. Warunki pracy i płacy polskiego nauczyciela ulegają systematycznemu pogorszeniu. Wprowadzone zmiany nie przynoszą także korzyści uczniom i wychowankom, również nie przyczyniają się do poprawy jakości kształcenia.

STANOWISKO
MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZEBRANIA DELEGATÓW
W GDAŃSKU W DNIU 20 MARCA 2010 ROKU
w sprawie założeń projektowanych zmian w kształceniu uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Apel
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku
z dnia 20.03.2010r.
ws. zwiększenia wynagrodzeń pracowników oświaty w Gdańsku

l.dz./10

Gdańsk, 12.01.2010 r.

Pan Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Szanowny Panie Prezydencie!

 

Z wielkim zaskoczeniem przyjęliśmy Pana odpowiedź WE.I.716/45/08/GC z dnia 16.12.2009 r. jako odpowiedź na nasze pismo z dnia 5.11.2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nierealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.