logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

    1. cofnięcie pozwolenia na prowadzenie szkoły w Gdańsku – Kokoszkach, przy ulicy Azaliowej 18, przez osobę prawną, tj. Pozytywne Inicjatywy - Edukacja Spółkę   z o.o.
   2. przejęcie szkoły podstawowej w Gdańsku – Kokoszkach, przy ul. Azaliowej 18, do prowadzenia przez Gminę Miasto Gdańsk – jako organu prowadzącego z dniem 1 września 2016 r.

          Oczekujemy również wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za bezprawne przekazanie szkoły w Gdańsku - Kokoszkach do prowadzenia przez w/w spółkę z o.o.

          Realizacji powyższego wezwania do usunięcia naruszenia prawa oczekujemy
w terminie zgodnym z art. 35 K.p.a. nie dłuższym niż 14 dni.

          W przypadku braku odpowiedzi bądź odmowy usunięcia skutków naruszeń zostaną podjęte dalsze kroki prawne.

                                                                                                               Z poważaniem

                                                                                                               Bożena Brauer      

                                                                                                            ( Przewodnicząca KM)

Do wiadomości:

1. Minister Edukacji Narodowej,

2. Wojewoda Pomorski,

3. Radni Miasta Gdańska,

4. Środki społecznego przekazu;

Odpis prawomocnego wyroku wraz z uzasadnieniem  pobierz