logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

Otrzymaliśmy projekty uchwał w sprawie dostosowania  na terenie Gdańska sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz w sprawie dostosowania siei szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego. Uchwały określają plan sieci szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Gdańsk, a także przez inne organy. Do obu uchwał intencyjnych dołączone są plany sieci szkół obejmujące ich obwody, określone na okres od 1 września do 31 sierpnia 2019 r. oraz od 2019 r. propozycje te były omawiane z dyrektorami szkół z uwagi na ich charakter porządkujący sieć szkolną.

W większości propozycje organu prowadzącego spotkały się z przychylnym przyjęciem. Kontrowersje pojawiły się w przypadku szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego. Pozostajemy w stałym kontakcie z dyrektorami i przedstawicielami szkół, przekazując do WRS argumenty na rzecz pozytywnych rozwiązań. Odrębnym dokumentem jest plan sieci oddziałów przedszkolnych i w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk na okres od 1 września 2017 r do 31 sierpnia 2019 r. Zakłada on tworzenie tzw. klas zerowych we wszystkich gdańskich szkołach podstawowych. Istotna informacją jest ta ,że z 10 samodzielnych gimnazjów tylko 3 zostają ośmioklasowymi szkołami podstawowymi  : Gimnazjum nr 8 staje się SP nr 67, Gimnazjum 29 przekształci się w SP nr 43, Gimnazjum 11 będzie SP nr 72, natomiast Gimnazjum nr 25 z oddziałami dwujęzycznymi stanie się LO z oddziałami dwujęzycznymi , a Gimnazjum nr 20 połączy się z XV LO. Docelowo w 2019 r organ prowadzący będzie dysponował 6 uwolnionymi budynkami po gimnazjach.

Bożena Brauer