logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

Z okazji 36 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych przedstawiciele naszej organizacji związkowej, jak co roku zgromadzili się pod pierwszą siedzibą Solidarności Oświatowej na ul. Osiek, gdzie znajduje się tablica poświęcona twórcom struktur związkowych NSZZ Solidarność w roku 1980- Romanowi Lewtakowi i Bronisławowi Sarzyńskiemu.

Tablica ufundowana przez nas z okazji 30-lecia NSZZ Solidarność zawieszona jest na ścianie obecnej siedziby Szkół Autonomicznych. To tutaj w 80-roku spotykali się gdańscy nauczyciele, by dyskutować i formułować postulaty, które ostatecznie znalazły odzwierciedlenie w zapisach Karty Nauczyciela, opublikowanej już niestety po wprowadzeniu stanu wojennego w 1982 roku. To dokument najczęściej nowelizowany  przez wszystkie rządy, ale pozostaje najważniejszą dla nauczycieli ustawą, zaciekle zwalczaną przez osoby o liberalnych poglądach, zwłaszcza zarządzające oświatą. O postaciach założycieli, wybitnych pedagogów, osób związanych z gdańską oświatą w latach 1980-81,opowiedział zebranym działacz i jeden z pierwszych przewodniczących KZ Krzysztof Koszlaga, który również złożył kwiaty pod tablicą wraz z obecna przewodniczącą Bożeną Brauer. W uroczystościach rocznicowych uczestniczył również nasz poczet sztandarowy w składzie: Stenia Jurkowska, Olek Jurkowski oraz Iwona Puchalska.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników tego wydarzenia, zwłaszcza dla dawnych działaczy Maryli Pełdjak, Józefa Lisa  i Krzysztofa Jędrzejczyka.
HM

 

fot. Olga Zielińska