logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

W środę  13 kwietnia  na zebraniu KMPOiW NSZZ Solidarność w Gdańsku Przewodniczący kół i członkowie naszej KM mieli okazję zadać pytania o przyszłość  gdańskiej edukacji osobom odpowiedzialnym za jej prowadzenie, czyli zastępcy prezydenta Piotrowi Kowalczukowi oraz z-cy dyrektora WRS Marioli Paluch. Na początku Pan Prezydent przedstawił założenia polityki oświatowej na najbliższy rok szkolny. Poinformował o planach centralizacji usług księgowych, a w przyszłości również płacowych  w tzw. Centrum Usług Wspólnych.

To kolejna rewolucja, która czeka gdańskie placówki oświatowe, podobno wymuszona prawem unijnym (dotyczy nowych zasad rozliczania VAT). W 2016 r. CUW ma powstać z połączenia obecnych  COPO i ZEAS.   Będziemy z uwagą przyglądać się procesowi tworzenia CUW. W maju ma się odbyć spotkanie w tej sprawie z Panią skarbnik Teresą Blacharską.  Wiele kontrowersji wzbudziły plany powołania nieobwodowych gimnazjów przy trzech gdańskich liceach- I LO, III LO i XX LO. Prezydent Kowalczuk uzasadniał ten projekt rozszerzeniem oferty edukacyjnej dla uzdolnionej gdańskiej młodzieży, która w tej chwili zasila szeregi gdyńskiego III LO. Obawy związkowców budzi jednak niebezpieczeństwo odejścia z gimnazjów rejonowych znacznej liczby uzdolnionych uczniów, co w przyszłości może doprowadzić do likwidacji niektórych placówek. Czas na takie posunięcie też wydaje się nie najszczęśliwszy, gdyż toczy się debata edukacyjna i nie wiadomo, jaki będzie nowy ustrój szkolny, i czy znajdzie się w nim miejsce dla gimnazjów. Pytania dotyczące możliwości skorzystania przez nauczycieli z godzinowego rozliczenia urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem oraz pytanie o zapłatę za  pracę w soboty nie doczekały się satysfakcjonującej odpowiedzi ze strony pani dyr. Paluch, a nawet spotkały się ze zdecydowanym protestem doświadczonego ławnika  Piotra Gwita, obecnego na zebraniu, który dobitnie stwierdził, powołując się na kodeks pracy i Kartę nauczyciela, że każda praca wykonana w sobotę (przy 5-dniowym systemie pracy nauczycieli) musi być zrekompensowana innym dniem wolnym lub zapłacona. Związkowcy zaapelowali do władz oświatowych, aby poruszyli ten temat na spotkaniu z dyrektorami szkół i podkreślili dobrowolność uczestnictwa nauczycieli w realizacji zadań zaplanowanych wyjątkowo w  sobotę. Na koniec spotkania Pan Kowalczuk podziękował za merytoryczne spotkanie i zadeklarował  uczestnictwo w kolejnych dyskusjach ze związkowcami.

Hanna Minkiewicz

IMG 20160413 131841