logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

Minęła połowa kadencji 2014-2018, co zobligowało nas do zorganizowania  w dniu 9 marca 2016 r. Międzyzakładowego Zebrania Delegatów . W trakcie Delegaci podjęli szereg dokumentów zjazdowych, w tym:


sześciu stanowisk;


- w sprawie nowelizacji ramowych planów nauczania,
- w sprawie ustroju szkolnego,
- w sprawie poprawy sytuacji w szkole,
- w sprawie zmian w Ustawie Karta nauczyciela i w Ustawie o systemie oświaty,
- w sprawie podwyżek wynagrodzeń,
- w sprawie zmian podstaw programowych.

Przyjęto też dwa apele- skierowane do Prezydenta Miasta Gdańska , jeden w sprawie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli, w którym domagamy się m.in. podniesienia dodatków za wychowawstwo  oraz dodatków funkcyjnych dla dyrektorów,  wicedyrektorów i podniesienie dodatków motywacyjnych dla nauczycieli.

Drugi w sprawie przejęcia prowadzenia szkoły w Gdańsku  Kokoszkach przez miasto Gdańsk w związku z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  wskazującego na wielokrotne naruszenie prawa  związanego z przekazaniem szkoły podmiotowi  niepublicznemu.

Stanowiska z MZD przekazaliśmy do Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego w celu ich dalszego procedowania. Apele zostały przekazane Prezydentowi Miasta Gdańska Pawłowi Adamowiczowi. Dokumenty z MZD do wglądu na naszej stronie internetowej.

HM.