logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

W środę 9 marca w Sali Akwen odbyło się Międzyzakładowe Zebranie Delegatów, tym razem frekwencja bardzo dopisała , a na szczególne wyróżnienie zasługuje aktywność Delegatów w czasie procedowania stanowisk i apeli, która nie zmniejszała się do końca zebrania, mimo upływu czasu i wynikającego stąd znużenia.

Na początku zebrania Przewodniczący MZD powitał gości- zaszczycili nas Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego Krzysztof Dośla i przewodniczący Sekcji Regionalnej Oświaty Wojciech Książek- obaj w ciepłych słowach wyrazili podziękowanie gdańskiej komisji za pracę i skuteczne działanie na różnych szczeblach związku. Informacja na temat działalności naszej komisji przedstawiona przez Bożenę Brauer została przyjęta przez Delegatów brawami- to dobry prognostyk nastrojów w połowie kadencji. Po długiej, merytorycznie dyskusji zostały przegłosowane stanowiska i apele związane z aktualną sytuacją w oświacie. Oby oczekiwania i propozycje związkowców z gdańskiej KMPOiW zbiegły się z propozycjami MEN. Czekamy na „dobrą zmianę” w oświacie.