logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

W dniu 24. Listopada 2015 r. w Urzędzie Miejskim odbyły się rozmowy w sprawie wdrożenia podwyżki dla pracowników administracji i obsługi  zaplanowanej na 2016 r. oraz funkcjonowania Układu Zbiorowego dla Pracowników niebędących Nauczycielami.

W spotkaniu, Prezydenta reprezentowali: Zastępca Prezydenta Piotr Kowalczuk, Skarbnik Miasta Teresa Blacharska, Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Grzegorz Szczuka, Zastępca Dyrektora ds. Edukacji Mariola Paluch, Przedstawiciele związków zawodowych poprosili o więcej informacji, danych o wynagrodzeniach na poszczególnych stanowiskach w placówkach oświatowych.
Dokonano też oceny funkcjonowania Układu Zbiorowego. Przedstawiciele NSZZ „Solidarność”  zgłosili kilka wniosków dotyczących zmian w Układzie, szczególnie odnoszących się do stawek   wynagrodzeń zasadniczych dla poszczególnych stanowisk pracy.
Ponadto stwierdzono, że nadal funkcjonuje ten sam regulamin dokształcania i doskonalenia  zawodowego nauczycieli.
Związkowcy ponownie zgłosili  wniosek o podwyższenie dodatków funkcyjnych dla nauczycieli , a szczególnie dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli szkół podstawowych oraz liceów i techników.
Kolejne spotkanie za dwa tygodnie.