logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

Komunikat

- Wyrok Sądu ws. szkoły: Gdańsk-Kokoszki

W dniu 21 października 2015 r. na posiedzeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ws . szkoły w Gdańsku- Kokoszkach Sąd wydał wyrok mówiący, że szkoła została powołana z naruszeniem prawa.

W krótkim słownym uzasadnieniu Pani Sędzia sprawozdawca zwróciła uwagę na naruszenie przepisów dotyczących wynajmu lokalu, ponieważ budynek szkolny wraz z obiektami sportowymi nie jest lokalem lecz nieruchomością, co podnosiła Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ”Solidarność” w Gdańsku jako strona skarżąca.

Naruszono również ustawę o związkach zawodowych, bowiem projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska o przekazaniu do wynajmu nowo wybudowanego budynku szkolnego nie został przesłany związkom zawodowym do zaopiniowania.

NSZZ ”Solidarność” uważa, że wyrok WSA spowoduje, iż ani Samorząd Gdańska, ani inne organy prowadzące szkoły nie będą już w taki sposób próbowały prywatyzować-komercjalizować oświaty.

Bożena Brauer

( Przewodnicząca KMPOiW NSZZ ”Solidarność” w Gdańsku)