logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

25 czerwca Skarbnik Miasta Gdańska Teresa Blacharska i Zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk spotkali się z przedstawicielami Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku tj. przewodniczącą Bożeną Brauer, skarbnikiem - Anną Kocik i wiceprzewodniczącą Hanną Minkiewicz. Rozmowa dotyczyła podjętej przez Solidarność akcji składania w jednostkach samorządu terytorialnego pism ( wniosków do budżetu) dotyczących podwyżek wynagrodzenia dla pracowników oświaty.Skarbnik Miasta Gdańska Teresa Blacharska poinformowała, że w 2016 roku planuje się podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych w wysokości 3-4 %.
Miasto Gdańsk zrealizowało już podwyżki dla pracowników  administracji i obsługi w 2014 roku  w kwocie 95 zł/os.
Przedstawiciele Solidarności wnioskowali o podwyżki dodatków funkcyjnych – w tym dodatków dla wychowawców.
Kwestia ta będzie przedmiotem dalszych uzgodnień, kiedy pula na wynagrodzenia w 2016 roku zostanie określona. Strony będą musiały zdecydować, czy pulę tę podzielą wypłacając podwyżki każdemu po tyle samo, czy różnicując według określonych wcześniej zasad (kwotowo).
Rozmawiano także o powstawaniu kolejnych centrów obsługi księgowej. Skarbnik Miasta Gdańska poinformowała, że nie ma planów powołania centrów od 1 stycznia 2016 roku. Decyzja o terminach ich powołania uzależniona jest od decyzji Trybunału Europejskiego i dostosowania polskiego prawa do postanowienia Trybunału.

Piotr Kowalczuk                                                                          Bożena Brauer
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska                                         Przewodnicząca KM