logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

krajowa2

Warszawa, 20 kwietnia 2015 r.


Oświadczenie
Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

     W związku  z doniesieniami medialnymi  zawierającymi fałszywe informacje o tym, że oświatowa "Solidarność" jest za likwidacją "Karty Nauczyciela" oświadczamy, że tylko Rada i Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” są uprawnione do wypowiadania się
w imieniu wszystkich pracowników oświaty zrzeszonych w naszej organizacji.

     KSOiW w stanowiskach i petycjach kierowanych do MEN, rządu RP, parlamentu wielokrotnie, jednoznacznie wypowiadała się w obronie Karty Nauczyciela.
     Obrona godności i statusu zawodowego nauczycieli i pracowników oświaty jest naszym głównym zadaniem. W związku z tym zaostrzyliśmy akcję protestacyjną. Szczegółowe informacje o bieżącej działalności Krajowej Sekcji dostępne są na stronie:

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/
Mamy nadzieję, że broniąc  Karty Nauczyciela, nie zostaniemy ponownie osamotnieni i jako związki zawodowe nie damy się podzielić !!!

                                                                                                           Ryszard Proksa
                                                                                     Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”