logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

Gorące obrady KMPOiW  w „Akwenie”

Na posiedzeniu Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w dniu 15 kwietnia 2015 r. gościem specjalnym był wiceprezydent do spraw społecznych  Piotr Kowalczuk.

Przedstawił założenia   polityki miasta w zakresie edukacji, podkreślając  konieczność planowania rozwoju gdańszczan od urodzenia do wieku senioralnego. Wskazał też na potrzebę podsumowania okresu funkcjonowania Gdańskiej Platformy Edulacyjnej - określenia koniecznych zmian w tym systemie, tak aby działał on lepiej i skuteczniej. Odpowiadając na konkretne pytania z  sali, pan wiceprezydent  Kowalczuk przyznał, że  do momentu rozpatrzenia przez Naczelny Sąd Administracyjny naszej skargi w sprawie szkoły w Kokoszkach, nie będzie określony sposób powołania nowej szkoły na pograniczu Gdańska i Kolbud (ma być wybudowana  przez dewelopera  w zamian za  teren po zlikwidowanej szkole na Powstańców Warszawskich).Niemniej promowanie „Pozytywnej Szkoły”, w której pracują „zadowoleni” nauczyciele zatrudnieni na Kodeksie Pracy, trwa i jest dumą Gdańskiej Platformy Obywatelskiej.
Na pytanie    o fundusz na doskonalenie nauczycieli na 2015 r., pan Kowalczuk odpowiedział, że środki na ten cel spłynęły  do placówek i będą przydzielane według obowiązującego regulaminu.              
Nic się w tej kwestii nie zmieniło, mimo zapowiedzi zmian przez wicedyrektor M. Paluch.
W drugiej części spotkania, w której uczestniczył Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego Krzysztof Dośla i dr prawa Waldemar Uziak, zebrani zostali poinformowani o procedurze i aspektach prawnych sporu zbiorowego. Po gorącej dyskusji członkowie KM podjęli uchwałę m.in. o rozpoczęciu akcji informacyjnej w środowisku oświatowym  propagującej postulaty   protestacyjne (patrz zał.).
KMPOiW NSZZ „Solidarność” w Gdańsku uzależnia dalsze działania od wyników sondażu w.s woli wejścia w spór zbiorowy z pracodawcami przez  poszczególne komisje kół.

załącznik acrobat

 

Hanna Minkiewicz