logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

Komunikat

z rozmów ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników

oświaty i wychowania w Gdańsku

 

 

17 listopada 2014 r. w Wydziale Rozwoju Społecznego odbyło się kolejne spotkanie z władzami gdańskich międzyzakładowych struktur związku NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania i Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Podczas spotkania udzielono odpowiedzi na wszystkie kierowane we wcześniejszych pismach oraz w trakcie rozmów pytania.

Głównym tematem spotkania były wstępne założenia do projektu zarządzenia w sprawie środków na dokształcanie nauczycieli i kadry kierowniczej placówek oświatowych. Rozmowy w tej sprawie będą kontynuowane.

Omówiono także wzrost liczby zatrudnionych nauczycieli świetlic, konsekwencje wdrożonej podwyżki dla pracowników administracji i obsługi i potrzeby regulacji różnic oraz braku środków na podwyżki w kolejnym roku. Podniesiono także kwestie dodatków funkcyjnych i godzin nadliczbowych dyrektorów placówek oraz dodatków motywacyjnych po urlopach zdrowotnych.

Przedstawiono bieżące działania Gdańskiej Platformy Edukacyjnej, systemu wsparcia oraz rozbudowy programu na urządzenia mobilne.

Przedstawiciele związków poprosili o przypomnienie dyrektorom placówek oświatowych, by przedstawiali projekty dokumentów uzgadnianych ze związkami z wyprzedzeniem, tak by można było przygotować się do negocjacji.

Wydział przekaże do szkół zaproszenie na uroczystości związane z 44. rocznicą Wydarzeń Grudniowych na Wybrzeżu, które odbędą się 16.12. o godz. 10:00 u stóp Pomnika Poległych Stoczniowców.

Następne spotkanie zaplanowano 8 grudnia 2014 r. na godz. 10:00. Jednym ze zgłoszonych tematów jest funkcjonowanie i współpraca z COPO.

Bożena Brauer – Przewodnicząca KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku

Alina Molska – Prezes OG Związku Nauczycielstwa Polskiego

Piotr Kowalczuk – p.o. dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego UM w Gdańsku