logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

Gdańska KM POiW rozpoczęła obchody od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą Bronisława Sarzyńskiego i Lewtaka -założycieli “Solidarności” Oświatowej z 1980 roku.

34 rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych w dniu 31 VIII zgromadziła tłumy w Bazylice Św. Brygidy, pod Bramą nr 2 i w Sali BHP. Skąd takie zainteresowanie, zwłaszcza VIP-ów? Zapewne frekwencję podniosło otwarcie Europejskiego Centrum Solidarności.

 

Część niezorientowanych w podziale ról przy organizacji uroczystości Sierpnia zawitała także na Mszę Św. do Brygidy, stąd zamieszanie tuż przed rozpoczęciem, szukanie „godnych” krzeseł i klęczników dla Lecha Wałęsy i jego żony, ogołocenie zakrystii z wszystkich siedzisk i wielki ścisk w ławkach zarezerwowanych dla gości.
Mszę Św. koncelebrował Arcybiskup Sławoj Leszek Głódż, który również skierował słowo duszpasterskie do zgromadzonych, przypominając nie tylko wydarzenia sprzed 34 lat, ale podkreślając rolę Związku Zawodowego „Solidarność” w trudnych współczesnych realiach pracowniczych. Niezwykłym momentem uroczystości religijnych było przekazanie na ręce przewodniczącego NSZZ „Solidarność” dekretu papieskiego potwierdzającego uznanie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oficjalnym Patronem naszego związku. Przepiękne dwa relikwiarze zostały wkomponowane w konstrukcję ołtarza( w drugim znajdują się relikwie Św. Jana Pawła II), w ten sposób bastion ” Solidarności” wzmocniony został dwoma potężnymi orężami w walce o godność ludzi pracy.W uroczystościach ( również w części gdyńskiej- odsłonięcie pomnika Prałata Hilarego Jastaka) uczestniczył nasz poczet sztandarowy w składzie: Anna Woroniecka, Stefania Jurkowska i Aleksander Jurkowski. Kolejnym punktem programu było złożenie kwiatów pod historyczną Bramą nr 2, a następnie członkowie NSZZ “Solidarność”,goście udali się do sali BHP, gdzie po przemówieniu przewodniczącego Piotra Dudy, nastąpiło wręczenie okoliczniościowych dyplomów dla działaczy z 80 roku oraz rozdanie 48 stypendiów przyznanych przez NSZZ “Solidarność” uzdolnionym uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnzajalnych w XII edycji Funduszu Stypendialnego - do tej pory przyznano 500 stypendiów. Inicjatorem i pomysłodawcą stypendiów dla młodzieży jest Wojciech Książek Przewodniczący Regionalnej sekcji Oświaty w Gdańsku. Stypendyści mają okazję poznać historię i dokonania NSZZ “Solidarność” oraz spotkać osoby, które tworzyły powojenną historię Polski.
Za rok 35-lecie powstania NSZZ”Solidarność”- przygotowania należy zacząć, gdy tylko opadną emocje związane z tegoroczną rocznicą.

HM