logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

W sobotę 22 marca, w historycznym wnętrzu Sali BHP na dawnym terenie stoczniowym, spotkali się delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów naszej Organizacji Związkowej, by dokonać wyboru nowych władz związkowych. Delegaci ze wzruszeniem wysłuchali laureatki zeszłorocznego Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej - uczennicy

Gimnazjum nr 8 w Gdańsku Moniki Jakubek, która pięknie zaśpiewała do gitarowego akompaniamentu swej siostry pieśń ,,Ojczyzno ma'' i a'capella "Niepodległość". Zaproszonymi gośćmi byli Przewodniczący Zarządu Regionu Krzysztof Dośla oraz Przewodniczący Sekcji Regionalnej Oświaty - Wojciech Książek. Z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwał Edward Fortuna.

Przewodniczącym zebrania wybrany został Piotr Gierszewski, a członkami Prezydium Renata Kamińska i Aleksander Jurkowski.

Nową Przewodniczącą w tajnych wyborach w I turze została wybrana Bożena Brauer.

Następnie zostało wybranych 15 członków gdańskiej Komisji Międzyzakładowej, do której weszli również przewodniczący kół wybranych w szkołach i placówkach oświatowych na nową kadencję. W dalszej części zebrania wybrano 7 osobową Komisję Rewizyjną, 8 Delegatów na WZD Zarządu Regionu i 30 Delegatów na WZD Sekcji Regionalnej. Wybory zakończyły się ok. godziny 17:00.

Wszystkim wybranym składamy gratulacje i życzymy wielu sił do pracy w nowej kadencji.

Hanna Minkiewicz