logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

Protestowaliśmy w Warszawie przeciwko deprecjonowaniu statusu społecznego nauczycieli!

9 grudnia we wtorek znaczna grupa związkowców z naszej KM( 16 osób) i Sekcji Regionalnej Oświaty uczestniczyła w pikiecie zorganizowanej przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania pod Urzędem Rady Ministrów w Warszawie.

Mimo dość zimnego grudniowego dnia i przedświątecznego nastroju, do stolicy przyjechało ok 2000 osób, które głośno manifestowały swoje niezadowolenie z powodu bardzo trudnych warunków pracy, braku podwyżek – trzeci rok z kolei, z przepełnionych klas i świetlic, z obciążania nauczycieli wciąż nowymi obowiązkami, a przede wszystkim z powodu braku szacunku władz oświatowych do nauczycieli, nazywanych pośrednio nierobami o najdłuższych urlopach. Wielkie niezadowolenie wzbudził ostatni list minister Kluzik –Rostkowskiej zalecający rodzicom donoszenie na szkoły, które w okresie przerwy świątecznej nie zorganizują opieki nad uczniami ( podano nr. telefonu oraz e-mail, by rodzice mogli bezpośrednio „zawiadamiać MEN ‘’o zaniedbaniach szkół w tej kwestii).

Wszystko to wykrzyczały setki gardeł protestujących osób, a sformułowane na piśmie postulaty w formie petycji przekazali przedstawiciele Sekcji Krajowej z przewodniczącym Ryszardem Proksą na czele.

W petycji czytamy: Polska jawi się krajem, w którym edukacja jest wydatkiem, a nie inwestycją w przyszłość. Od paru lat zmniejsza się poziom finansowania edukacji z budżetu państwa. Nauczyciele polscy, którzy pracują ponad 46 godzin tygodniowo i mają jeden z dłuższych czasów pracy w Europie, otrzymują jedno z najniższych wynagrodzeń.

Związkowcy nie godzą się z prywatyzacją oświaty, która może doprowadzić do złamania równego dostępu do wykształcenia, domagają się też finansowania oświaty, tak, by możliwa była realizacja zadań państwa w zakresie edukacji.

H. Minkiewicz