logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

W sobotę 15 marca 2014 r. pod Konsulatem Federacji Rosyjskiej NSZZ "Solidarność" protestowała przeciwko polityce Putina, przeciwko agresji wobec Ukrainy. W ten sposób chcielismy też wyrazić swoje poparcie dla naszych sąsiadów. Na początku zabrzmiał hymn Polski i Ukrainy.

 "Ukraina bez Putina", "Solidarność z Ukrainą" skandowaliśmy przed rosyjskim konsulatem otoczonym kordonem policji. Hania Minkiewicz wyrażając w naszym imieniu wsparcie dla Ukrainy użyła poezji ukraińskiego poety Tarasa Szewczenki oraz pięknie przeczytała wiersz Mickiewicza ,,Do przyjaciół Moskali'', w którym autor zwraca się do przyjaciół więzionych gdzieś w rosyjskich więzieniach.

Pogoda nie dopisała, to już prawie tradycja.